macbran.nl

Goedkope websites voor iedereen

Website

Werkwijze bij een standaard pakket van Macbran.nl

Intake (met opdrachtgever bezoeken of telefonisch)
- functie website
- doelgroep
- template, wensen logo, kleuren en lay-out (keuze uit demo modellen)
- domeinnaam en de registratie
- eerste e-mail adres info@....
- online registratie gegevens opdrachtgever
- content bepalen en in word aanleveren

Bouwen 1e opzet
- beschikbaar stellen afgeschermde toegang voor opdrachtgever

Terugkoppeling van opdrachtgever
- kleine wijzigingen nog mogelijk

Aanpassen naar definitief model
- Seo (zoekmachine optimalisatie)
- eventueel advies bedrijfsaanmelding bij Google

Oplevering en instructie
- uitleg opdrachtgevers toegang site Macbran.nl
- ondersteunings mogelijkheden en handleiding/tutorial op afroep
- Factuur en overdracht domein eigenaarschap

Wilt u meer weten neem dan gerust contact met me op

Database

Access
- U dient een versie van Acces te hebben indien u van deze database service gebruik wilt maken, 2007 of hoger.
- Ik bouw een Back-end / Front-end applicatie voor u...dit maakt het systeem een stuk sneller en flexibeler.

Vaststellen datarange
- Om een goede database te kunnen bouwen dient goed geinventariseerd te worden welke data er verzameld wordt en met welk doel.

Gebruikers
- Ik maak databases zodanig dat elke gebruiker hem kan bedienen.
- Ik gebruik meerdere toegangsniveaus waarbij u gemakkelijk de rechten van gebruikers kunt aanpassen terwijl het systeem wordt gebruikt.
- U bepaalt zelf wie u aanmerkt als gebruiker, dit dienen mensen te zijn die in dezelfde mappen kunnen komen als u. (netwerk, zelfde computer)
- Wilt u iedereen kunnen machtigen via internet dan adviseer ik u een maatwerk website te laten bouwen.

Tools
- Belangrijk is dat u weet hoe u die gegevens verzameld, handmatig invoeren of verschillende vormen van spreadsheets importeren.
- hoe u ze wilt kunnen raadplegen, bijwerken en verwijderen.
- of er rapporten, grafieken, kruistabellen etc. van gedraaid moeten worden.

De soort data maakt niet uit. Ik verzoek u voor de bouw alleen dummy gegevens aan te leveren maar wel in het juiste format. 

Wilt u meer weten neem dan gerust contact met me op.

 


Log in op uw account