Pieterpad Etappe 1 en 2

Op 27 en 28 september 2018 heb ik een begin gemaakt aan het Pieterpad, ik ben toen van Pieterburen naar Groningen gelopen. Dat zijn Etappe 1 en 2 van dit beroemde pad door Nederland. Onderweg mijn tentje opgeslagen op een camping. <<naam Camping>>

Foto camping en start in Pieterburen